ΑΡΧΙΚΗ

Τι είναι το Power Python Summer School

Το Power Python Summer School είναι ένα θερινό σχολείο μιας εβδομάδας, με τη μορφή εργαστηριακών μαθημάτων προγραμματισμού που στοχεύει στην εκμάθηση προχωρημένων θεμάτων της γλώσσας Python και ισχυρών βιβλιοθηκών της γλώσσας, με έμφαση στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων.

Η Python είναι σήμερα μια εξαιρετικά δημοφιλής και εύχρηστη γλώσσα προγραμματισμού με υποστήριξη από μια δραστήρια διεθνή κοινότητα. Η Python προβάλει ως ένα ισχυρό εργαλείο  υπολογιστικής σκέψης και επιστημονικού προγραμματισμού, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να γραφεί εύκολα αποδοτικός κώδικας που επιλύει από απλά μέχρι σύνθετα επιστημονικά προβλήματα.

Το θερινό σχολείο οργανώνεται για πρώτη φορά φέτος στην πανέμορφη Ζάκυνθο και θα διδάξουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ήδη προσφέρουν ανοικτά μαθήματα στο διαδίκτυο με τη μορφή MOOCs (λεπτομέρειες δίνονται σε επόμενη ενότητα).

Το σεμινάριο θα γίνει στην ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα εργαστηρίου πληροφορικής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, και έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τα στοιχεία που καταθέτουν στην αίτησή τους. Σε όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς στο καλοκαιρινό σχολείο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Σε ποιους απευθύνεται

Το καλοκαιρινό σχολείο PowerPython απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν προγραμματιστικές δεξιότητες, μαθητές, φοιτητές (προ- και μετά-πτυχιακούς), επαγγελματίες της πληροφορικής καθώς και ερευνητές που έχουν ήδη γνώσεις προγραμματισμού και στοιχειώδη γνώση της Python και θέλουν να πραγματοποιήσουν το επόμενο βήμα προς ορισμένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας, όπως:

α) Nα γράφουν αντικειμενοστρεφή κώδικα (κλάσεις-αντικείμενα),

β) Nα κάνουν επεξεργασία δεδομένων με μία από τις δυναμικότερες σύγχρονες βιβλιοθήκες της γλώσσας: την pandas,

γ) Nα κάνουν επεξεργασία συμβολοσειρών με το ισχυρό εργαλείο κανονικών εκφράσεων regex (regular expressions)

δ) Να οργανώνουν και αποθηκεύουν τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων με την Python