ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως και 10 Ιουνίου 2017

Επιβεβαίωση συμμετοχής: έως και 12 Ιουνίου 2017

Ολοκλήρωση διαδικασίας συμμετοχής: έως και 19 Ιουνίου 2017